Dränering/fuktisolering

Isodränskivan är produkten för ett energisnålt fuktskydd vid renovering eller nyproduktion av husgrunder, takkonstruktioner eller idrottsytor. Isodränskivan är kapillärbrytande, dränerande, värmeisolerande och uttorkande.

Isodränskivan kombinerar dränering och värmeisolering med kapillärbrytande funktion i en enda produkt. Isodränskivan är uppbyggd av tusentals sammansatta kulor av expanderad cellplast, sammanhållna och omgivna av ett åldersbeständigt bitumenbaserat lim, vilket gör isodränskivan öppen för diffusion. Temperaturskillnaden som isodränskivan skapar mot marken ger både energibesparing samt driver ut fukt från byggnaden. Den dränerande och kapillärbrytande funktionen ser sedan till att fukten stannar i marken, utan att nå grunden.